Profitable Kunder

Profitable kunderelationer handler om gensidig værdiskabelse. Det nye mantra er, at kan virksomheden skabe værdi for deres kunder, skabes der også værdi for virksomheden. Her kan du teste din virksomheds/organisations kundeorientering:

Er din virksomhed kundeorienteret?

Dette er ikke en egentlig videnskabelig undersøgelse, men tænkt som en ’eye opener’ for medarbejdere og virksomheden i bestræbelserne på at skabe en kundeorienteret virksomhed.

Vi har dog fundet inspiration til spørgerammen hos C. Homburg, S. Kuester, H. Krohmer og deres teori om markedsorientering: ”Marketing Management – A Contemporary Perspective” og fra Narver & Slater fra deres ”The Effect of a Market Orientation on Business Profitability”. Vi har “shortcuttet” den akademiske diskussion om forskellen på markedsorientering og kundeorientering og udelukkende

Kunder


Her spørges der om virksomhedens definition af en kunde og interaktionen med kunden. Grafen viser en ledergruppes svar; som det fremgår er der ikke en fælles oplevelse af kunderne i ledergruppen og at kundeorienteringen ikke er særlig forankret

Hvis man ønsker at arbejde med kundeorientering skal der sikres en fælles platform. Man skal vide hvor man er, før man kan vide hvor man skal hen?

Virksomheden internt


Her spørges der om virksomhedens processer og aktiviteter i forhold til kunderne. Er virksomheden produkt- eller kundeorienteret.

I det konkrete eksempel er der igen en spredning af opfattelsen hos ledergruppen.

Konkurrenter


Her spørges om kendskabet til konkurrenterne. Det synes som om at virksomheden har større indsigt i konkurrenterne i forhold til kunderne?

Om end her er ledelsen heller ikke enige?