Loyalitet

Mange virksomheder forventer loyalitet af deres kunder? Men er de selv loyale over for deres kunder? Bytteforholdet mellem viden og værdi bør være i balance. Altså en gensidig værdiskabelse mellem kunden og virksomheden ellers vil kunden næppe dele viden og adfærd. På en marked med knaphed/lav vækst er fastholdelse af profitable kunder afgørende for virksomhedens fortsatte vækst og succes.

Analyse om loyalitetsklubber 2015


Vi har data fra 275.000 medlemmer som har vurderet deres medlemskab af forskellige klubber. Det er ca. 66.000 unikke respondenter, hvoraf 12.000 har skrevet en kommentar i fri tekst. Vi har ligeledes 570.000 kommentarer på klubbernes Facebook sider. Der er således et solidt og omfattende grundlag for at få indsigt i forbrugermes holdningerne ti klubberne.

Køb rapporten her

Den nye Loyalitetsmodel


I den nye model, har vi medtaget elementer fra de tidligere modeller, udtrykt i ”Know me – Hear me – Grow me”, men nu med en ”Forgive me” del. I den nye model starter man i midten og kan i princippet blive på ” Know me” stadiet, eller gå op i modellen og sluttelig blive ”Evangelist” eller man kan gå nedad i modellen og i værste fald ende som ”Terrorist”. Ligesom de eksisterende kunder kan bevæge sig op eller ned i modellen. Alt efter hvor kunden er i modellen er der forskellige indsatsområder og handlinger der skal iværksættes, ligesom kommunikation er meget forskellig alt efter om man er i toppen eller i bunden af trappen.

Læs mere

Skab en succesfuld loyalitetsklub


Inden man kaster sig hovedkulds ud i et koncept, bør man overveje hvilket krav der stilles udefra og hvilke udfordringer dette kan have. Her er primært lovgivningen værd at få styr på.

Internt i virksomheden skal man se på den gensidige værdiskabelse mellem kunden og virksomheden. Giver dette værdi for kunden og giver det værdi for virksomheden? Er konceptet enkelt og let at kommunikere?

Læs mere om den succesfulde implementering i afsnittet; Guideline til hvordan en succesfuld udvikling og implementering foretages, fra bogen; Temperaturen på danske loyalitetsklubber 2016 – Analyse og håndbog i arbejdet med loyalitet.

Læs mere
 • Connector.

  1. Strategisk fundament

  Sammenhæng og kobling mellem Brand promise, strategisk fundament, kundeindsigt og loyalitetskonceptet.

 • Connector.

  2. Kunder: Relation og værdi

  Indsigt i kundens holdninger og potentiale. Skab værdi for kunden, så skabes værdi for virksomheden.

 • Connector.

  3. Virksomhed: Værdi

  Overblik over ressourcer, omkostninger, kommunikations kanaler, samt gensidig værdibaseret segmentering.

 • Connector.

  Vil du se hele modellen?

  Se hele modellen: “Roadmap for loyalitetsarbejdet”:
  Klik her!