Big Data

Big Data er et af tidens store Buzz words. Big Data er blot et nyt navn for den eksplosive vækst i ”normale” data der findes i transaktioner og relationer med kunder kombineret med data fra sociale medier og Internet of Things (IoT) som samlet set kan skabe gensidig værdi for kunde og virksomhed. Succes opnås med en strategisk og ikke en teknologisk tilgang.

*Old Organization + New Technology = Expensive Old Organization

Vores Big Data dogme: Gensidig værdiskabelse for borger/kunde og samfund/virksomhed.

Værdiskabelsen sker i en kombination af de 6 forskellige variable i denne formel (V6 formlen).
Kilde: Torsten Ringberg og Per Østergaard Jacobsen.

Value =

Volume

I 2020, vil der være 50 mia. smart connected enheder i verden (IOT, Internet Of Things). Enheder som er i stand til at indsamle, analyserer og dele data. Med andre ord, er der tale om en forsat eksplosion, i dataskabelsen og dermed den enorme datamængde, som eksisterer i vores tid.

Variety

Data findes i forskellige former. Som struktureret data, som forekommer i databaser og som ustruktureret data, som typisk udgøres af tekst og multimedie indhold. Eksperter vurderer at 80-90% af data, i hvilken som helst organisation, er ustruktureret.

Velocity

Det konstante data flow fra forskellige kilder er massivt. Flowet af data, afhængig af formen, data analyseringsværktøj eller behov, kan følges i real tid, tæt på real tid, eller udtrækkes på fastsatte tidspunkter. Heri ligger et enormt potentiale for fx optimering af systemer, processer, services etc.

Veracity

Hver 3. leder tvivler på de data, hvorpå der træffes beslutninger. Manglende konsistens af data, de forskellige formater og kilder, uklarheder, latens, validitet og sikkerhed, kan skabe tvivl. Det er derfor afgørende, at undgå for meget støj og abnormalitet blandt de data, som akkumuleres og analyseres.

Virtuety

Hvor relevant er data, i den gensidige værdiskabelse mellem kunden, borgeren og virksomheden, samfundet? Hertil, er det væsentligt, at akkumulerer og opbevarer den data som er meningsfuld og relevant, i forhold til fx det problem som analysereres eller den proces eller service som ønskes optimeret.

Visuality

Den viden, der opstår på baggrund af indsigt i data, skal formuleres, visualisere og herigennem formidles. I hvilket format, hvor ofte og til hvem? – formidles den viden og information, som kan give grundlag for, at træffe beslutninger, til- og fravalg. Hvilke værktøjer og systemer benyttes i denne formidling?