Det handler om kunder.

Gennem forskellige forskningsprojekter og formidlings initiativer
sætter vi fokus på virksomhedens udfordringer og muligheder,
i arbejdet med CRM, Big Data, Loyalitet og Profitable Kunder.

CRM

Big Data

Loyalitet

Profitable Kunder

Profitabel vækst kræver nye dogmer

Vi sætter fokus på kunder og virksomhedens muligheder og udfordringer i arbejdet med kunder gennem BIG DATA, CRM, Loyalitet og Profitable kunder.

Profitabel vækst er ikke uden udfordringer og kræver et ny dogme! Privatforbrug og BNP står i stampe, derfor oplever mange et marked med ”knaphed på kunder”. Stigende reklamelede og aftagende virkningsgrad af marketingindsatsen giver mange virksomheder udfordringer.

Gennem en række forsknings- og formidlings initiativer sætter vi fokus på disse udfordringer og ser på de nye muligheder for at skabe vækst. Kodeordret er kundeorientering.

Videnbase

Her kan du finde og læse analyser og præsentationer om vores fokus emner inden for BIG DATA, CRM, Loyalitet og Profitable kunder.

se mere

Fokus på NPS

Vi arbejder på at udvikle en alternativ model til NPS. Ambitionen er en mere avanceret model med flere parametre, enkelt, let og billig!

se mere

Kort om os


Vi er en række personer fra forskellige institutter på CBS, der har arbejdet med forskning inden for kunder og kunderelationer. Vi kommer fra Institut for Afsætningsøkonomi, Institut for IT Ledelse og Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi.

Mød Teamet